Persis Jr Vs Persebi Jr

Persis Jr 3 - 0 Persebi Jr
26 Mar 2017 - 15:30Manahan Stadium